Geonius presenteert voorlopig ontwerp Oranjelaan te Geleen

Op dinsdagavond 7 maart heeft Geonius samen met de gemeente Sittard-Geleen een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners. Tijdens de bijeenkomst is een voorlopig ontwerp gepresenteerd voor de herinrichting van de Oranjelaan, Oranjehof, Peschstraat, Stationstraat, Stationsplein en Nassaustraat in Geleen.

Op basis van de Beginspraak-bijeenkomst van 25 januari jl. is in nauwe samenwerking met de gemeente binnen een tijdbestek van slechts 6 weken het voorlopig ontwerp opgesteld. Dit voorlopig ontwerp is in de tweede informatiebijeenkomst gevisualiseerd middels een driedimensionaal Gebiedsinformatiemodel, oftewel GIM. Geen ingewikkelde tekeningen, maar een video met een overzichtelijke 3D-omgeving van het hele plangebied.

Omgevingscommunicatie
Een Gebiedsinformatiemodel blijkt een prima middel voor omgevingscommunicatie. Ook tijdens deze bijeenkomst is de visualisatie door zowel bewoners als opdrachtgever heel goed ontvangen. Op deze manier krijgen de bewoners op een overzichtelijke wijze een goede indruk van de toekomstige inrichting.Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Sittard-Geleen.

Project Oranjelaan Geleen
De herinrichting bestaat uit het volledig vernieuwen van de bestaande verhardingen en het deels vervangen van de bestaande hoofdrioleringen. Deze opknapbeurt wordt aangegrepen om ook de verkeersveiligheid te verbeteren en de wateroverlastproblematiek in de omgeving van de Peschstraat aan te pakken.

Rol Geonius
Geonius heeft van de gemeente de opdracht ontvangen voor het opstellen van het ontwerp, het opstellen van de contractstukken en het verzorgen van de aanbestedingsprocedure.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Projectleider Ralph Beckers.